Слободян Наталія Михайлівна

Кафедра: Кафедра Інженерних систем у будівництві
Посада: доцент

Публікації

Інші (3)

1. Будівельна техніка [Текст] : практикум / Н. М. Слододян, О. Б. Волошин. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 104 с.
2. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М. Слободян, О. П. Колісник. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 57 с.
3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технічні засоби охорони повітряного басейну” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 36 с.

Монографії (1)

1. Ратушняк Г. С. Вібросилова технологія формування декоративних бетонних виробів [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян– Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 161 c. - ISBN 978-966-641-221-1.

Навчальні посібники (4)

1. Пономарчук І. А. Газоподібне паливо теплогенеруючих установок [Текст] : навчальний посібник / І. А. Пономарчук, Н. М. Слободян. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 127 с.
2. Ратушняк Г. С. Інженерні методи захисту біосфери [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян.- Вінниця : ВДТУ, 2003. - 115 с.
3. Ратушняк Г. С. Інженерні мережі будівель. Практикум [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. - Вінниця : ВДТУ, 1998. - 73 с.
4. Сторожук М. М. Будівельні машини [Текст] : навчальний посібник / М. М. Сторожук, Н. М. Слободян. - Вінниця : ВДТУ, 1997.- 105 с.

Патенти (4)

1. Пат. 128299 UA, МПК C02F 11/04. Каскадна біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, К. В. Колесник, Д. А. Шпіта, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 03529 ; заявл. 02.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
2. Пат. 7876 UA, МПК В22С 15/30, В28В 21/16. Пристрій для виготовлення виробів із будівельних матеріалів [Текст] / Б, М. Пентюк, І. І. Назаренко, А. М. Власенко, Н. М. Слободян (Україна). - № u20041209962 ; заявл. 06.12.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
3. Пат. 3744 UA, МПК B22C15/30, B24B31/06. Пристрій для вібропресування пустотних виробів [Текст] / Б, М. Пентюк, А. М. Власенко, Н. М. Слободян (Україна). - № 2004031483 ; заявл. 01.03.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
4. Пат. 244 UA, МПК E04F 21/02, E04F 21/165. Розчиномет [Текст] / А. М. Власенко, Т. Е. Потапова, Н.М. Слободян (Україна). - № 95094336 ; заявл. 29.09.1995 ; опубл. 30.10.1998, Бюл. № 5. - 1 с. : кресл.

Статті (19)

1. Пономарчук І. А. Аналіз теплоспоживання виробничих будівель ТОВ «Барлінек Інвест» [Текст] / І. А. Пономарчук, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 120-126.
2. Ратушняк Г. С.Ресурсо та енергоощадна центральна система кондиціювання повітря з ежекційними повітророзподільними пристроями / І. А. Пономарчук, Н. М .Слободян // Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” - Том 24, №1 - 2018 - С.130-136.
3. Пономарчук, І. А. Дослідження балансу теплонадходжень зон будівлі в залежності від орієнтації та періоду року [Текст] / І. А. Пономарчук, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Т. 21, № 2. – 2016. – С. 111-116.
4. Пономарчук, І. А. Дослідження робочих процесів в автоматичній системі регулювання централізованої системи опалення з незалежним приєднанням [Текст] / І. А. Пономарчук, П. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 1. – С. 119-122.
5. Пономарчук І. А. Аналіз ефективності застосування комбінованої системи тепло-холодопостачання [Текст] / І. А. Пономарчук, Н. М. Слободян // Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2015. - № 1(91). - С. 81-89.
6. Власенко А. М. Організація професійного навчання на основі модульної технології [Текст] / А. М. Власенко, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 146-150.
7. Волошин О. Б. Визначення взаємного впливу сепаратних каналів гідропривода стабілометра [Текст] / Н. М. Слободян, О. Б. Волошин //Всеукраїнський науково-технічний журнал "Промислова гідравліка і пневматика". - 2013. - № 2. - С. 91-96.
8. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 14-17.
9. Джеджула В. В. Енергоаудит промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, Н. М. Слободян // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 1. - С. 56-58.
10. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів [Текст] / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 2.– С. 14-17.
11. Ратушняк Г. С. Визначення комплексних спектрів оцінювання взаємодії елементів системи формування декоративних бетонних виробів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, О. Д. Панкевич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 81-84.
12. Ратушняк Г. С. Модель вимушених коливань прямокутної пластини при вібросиловому формуванні дрібноштучних блоків із застосуванням еластичних адаптивних доущільнювачів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2006.- № 3. - С. 83-86.
13. Ратушняк Г. С. Моделювання процесу вібросилового формування декоративних блоків із застосуванням еластичних адаптивних доущільнювачів. [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 40-42.
14. Ратушняк Г. С. Аналіз математичних моделей гнучкого адаптивного привантаження для вібраційного ущільнення бетонної суміші [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 2. - С. 26-28.
15. Ратушняк Г. С. Математическое моделирование процессов формования декоративных бетонных блочков: II метод динамической функции Грина в анализе поля перемещений, генерируемого объемным источником упругих волн [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Теория и практика процессов. Измельчения, разделения, смешивания и уплотнения: сб. наук. пр. Одесса: ОНМА.- Вип.10. - 2003.-С. 152-158.
16. Ратушняк Г. С. Математическое моделирование процессов формования декоративных бетонных блочков: I метод матрицы Грина в анализе динамики вязкоупругой среды, характеризуемой моделью Максвелла [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Теория и практика процессов. Измельчения, разделения, смешивания и уплотнения: сб. наук. пр. Одесса: ОНМА.- Вип.10. - 2003.-С. 147-151.
17. Ратушняк Г. С. Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембоан. ІІ [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Херсонського державного технічного університету. - 2002. - № 2(15). - С. 396-398.
18. Ратушняк Г. С. Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембоан. І [Текст] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісник Херсонського державного технічного університету. - 2002. - № 2(15). - С. 393-395.
19. Анисимов В. Ф. Математическая модель впрыска топлива в малых отклонениях для определения остаточного ресурса дизельной топливной аппаратуры [Текст] / В. Ф. Анисимов, В. И. Музычук, Н. М. Слободян // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технические науки". - 2015. - № 1, т. 1(89). - С. 68-75.

Тези доповідей (14)

1. Слободян Н. М. Аналітичний огляд основних схем використання відпрацьованого тепла [Електронний ресурс] / Н. М. Слободян // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/8823.
2. Амонс А. Я. Егергоефективність системи опалення у сучасних громадських будівлях [Електронний ресурс] / Н. М. Слободян, А. Я. Амонс // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10964.
3. Слободян Н. М. Енергоефективні системи опалення та гарячого водопостачання [Електронний ресурс] / Н. М. Слободян, Б. О. Голоднюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3984.
4. Панкевич О. Д. Облік тепла та шляхи енергозбереження в житлових будинках [Електронний ресурс] / О. Д. Панкевич, Н. М. Слободян // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3983.
5. Панкевич О. Д. Шляхи зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання за рахунок відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / О. Д. Панкевич, Н. М. Слободян // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3969.
6. Каскадна біогазова установка [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян, К. В. Колесник, А. О. Лялюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4026.
7. Слободян Н.М. Використання сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання / Слободян Н.М. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 295-298. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/ paper/viewFile/5945/4941
8. Стельмах А.М. Енергоефективне опалення індивідуального житлового будинку / Стельмах А.М., Слободян Н.М. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 307-310. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/ index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5944/5005
9. Мандибура В. В. Вибір системи розподілу повітря в камерах холодильного зберігання харчової продукції / В. В. Мандибура, Н. М. Слободян // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р. - С. 310-312. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5943/5006
10. Голоднюк Б. О. Використання парокомпресійного теплового насосу для опалення будівель / Голоднюк Б. О., Мельничук В.І., Слободян Н.М. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 312-315. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5942/5007
11. Бабій Ю. Ю. Оцінка енергоефективності системи опалення з використанням буферних ємностей / Ю. Ю. Бабій, Н. М. Слободян // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 315-317. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5941/5008
12. Голоднюк Б. О. Використання паракомпресійного теплового насосу для опалення будівель [Текст] / Б. О. Голоднюк, В. І. Мельничук, Н. М. Слободян // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 312-314.
13. Голоднюк Б. О. Реконструкція систем централізованого теплопостачання та опалення житлових будинків [Електронний ресурс] / Б. О. Голоднюк, О. М. Паламарчук, Н. М. Слободян // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2464.
14. Слободян Н. М. Енергозбереження пасивного будинку [Електронний ресурс] / Н. М. Слободян, Б. О. Голоднюк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3319.